Pravilnik o zasebnosti

Ta politika velja za podatke, ki jih zbiramo o vas, ko uporabljate naše spletne strani, spletno trgovino, spletne programe, druge izdelke in storitve, ki so na voljo na naših spletnih straneh ali prek njih. Vse pridobljene osebne podatke uporabnikov spoštujemo in varujemo skladno z veljavno zakonodajo in se zavezujemo, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. 

Uporabnika zavezujeta ta Politika zasebnosti in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani. Uporabnik z dostopom na spletno stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da zbiramo, vodimo, vzdržujemo, nadzorujemo ali kako drugače obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s to Politiko zasebnosti, Splošni pogoji uporabe. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe in si pridržujemo pravico do spremembe Politike zasebnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Podjetje obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (prijava na e-novice, druga obvestila in ponudbe). Podjetje obdeluje podatke podjetij in uporabnikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev storitev.

Za potrebe poslovanja ob posameznih naročilih zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte
  • kontaktno telefonsko številko,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu Umologije

Za potrebe poslovanja zbiramo podatke potrebujemo za: 

  • za pošiljanje novic, obvestil, vabil le prijavljenim preko aplikacije PRIJAVA NA NOVICE/ Prijava v UMOTEKO  (ime in priimek in elektronski naslov)
  • za prijavo na dogodke prijavljenim preko obrazca PRIJAVA NA DOGODKE (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon in drugi v prijavnici zahtevani podatki)
  • za urejanje članstva registracija člana preko POSTANI ČLAN (uporabniško ime, ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov in drugi v prijavnici zahtevani podatki)
  • pošiljanje naročenih izdelkov in računov preko SPLETNE TRGOVINE (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon).

S tem, ko prek naše spletne strani posredujete svoje osebne podatke, nas pooblaščate, da jih uporabimo za zgoraj navedene namene oziroma namene za katere so bili osebni podatki predani. Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov. Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače. Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le prijavljenim članom. Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Izjavo o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh občasno spreminjamo in dopolnjujemo, zato vas prosimo, da jo preberete vsakokrat, ko nam posredujete svoje osebne podatke.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Umologija.com ne ugotavlja IP naslovov, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne predajamo nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Umologija se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov.

Umologija ne bo nikoli prodala ali delila osebnih podatkov uporabnikov s tretjimi osebami ali drugim podjetjem. Podatke uporabnikov uporabljamo le za nemoten potek naročil ali prijav na dogodke. Podatki, ki jih Umologija zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Umologije.