Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Umologije® so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.umologija.com  so sestavljeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPOT). S spletno stranjo upravlja TR 8 d.o.o., Vodovodna 99, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju Ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani umologija.com, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Ponudnik si prizadeva za točnost navedenih podatkov in si pridržuje pravico do sprememb. Dopuščena je možnost tipkarskih napak. Fotografije na spletni strani so lahko simbolične.

Kakršnakoli uporaba vsebine spletne strani in fotografij je dovoljena le z izrecnim soglasjem Ponudnika.

Vse avtorske pravice so pridržane.

Opredelitev pojmov

 1. Ponudnik, upravitelj in lastnik spletne trgovine je podjetje TR 8 d.o.o., Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, SI 37838318
 2. Uporabnik je podjetje ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini
 3. Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, identifikacijsko številko podjetja)
 2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon)
 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
 4. dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku)
 5. pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza
 7. način plačila in dostave

Informacija o ponudniku in kontaktni podatki 

 • Ponudnik: TR 8, d.o.o.
 • Sedež ponudnika: Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 5437393000
 • Davčna številka: SI37838318
 • E-mail:info@umologija.com  
 • Spletna stran: umologija.com

Avtorske pravice

Vsa vsebina na strani in podstraneh umologija.com je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani.  Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so vse last podjetja TR 8, d.o.o. 

Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last podjetja TR 8, d.o.o. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika spletne strani umologija.com.

Pogoji uporabe spletne strani

Vsebino, ki je objavljena na spletni strani www.umologija.com, lahko uporabljate in reproducirate v ne-komercialne namene (obvezno je potrebna ohranitev vsa opozorila o avtorskih pravicah) in s pisnim dovoljenjem za komercialne namene.

Ponudnik se trudi, da so vse vsebine točne, vendar ne prevzema nobene garancije o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine na strani se lahko kadarkoli spreminjajo, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjamo za posledice tako povzročenih sprememb.

Vse vsebine objavljene s strani uporabnikov, so objavljene na lastno odgovornost. Pridružujemo si pravico, da vsebine kadarkoli pobrišemo (predvsem zaradi žaljivih vsebin). Zunanje povezave na strani umologija.com niso pod našim nadzorom.

Ponudba storitev

Zaradi narave naših storitev (izvajanje tečajev, predavanj in delavnic na lokaciji ter online tečajev in izobraževanj) se dogodki na spletni strani www.umologija.com pogosto ažurirajo in spreminjajo.

Umologija.com si prizadeva za natančnost in ažurnost urnikov in si pridržuje pravico spremembe ali odpovedi predavanj/tečajev/dogodkov/programov v primeru bolezni, ali premajhnega števila prijav.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu se lahko lastnosti storitev, število prostih mest in cen spremenijo na hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil mesto na čakalni listi. Ob sprostitvi mest ali novih terminih bo kupec obveščen. V primeru zapolnjenosti mest in že izvedenega plačila bo ponudnik kupcu lahko omogočil tudi preklic naročila ali zamenjavo rezervirane storitve.

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Upravitelj spletne strani  Umologije® ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani umologija.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

 1. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne trgovine

Upravitelj bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja TR 8, d.o.o., upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta umologija.com.

Podjetje TR 8, d.o.o. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako podjetje TR 8, d.o.o. ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu umologija.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

 1. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja TR 8, d.o.o. in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta umologija.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov.

 

REGISTRACIJA IN PRIJAVA

 1. Obisk in brskanje po spletni strani umologija.com

Uporaba spletnega mesta umologija.si je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti. Registracijo ali prijavo je potrebno opraviti zgolj v primeru potencialnega nakupa izdelka. 

 1. Registracija uporabnika

Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine umologija.com, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. 

Prijava v sistem (log in) pa omogoča upravljavcu spletnega mesta, da ustrezno identificira predhodno registriranega uporabnika in mu omogoča kasnejšo opravo nakupa brez ponovne registracije.

Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika, geslo, ki si ga uporabnik izbere sam, pa lahko po uspešni prijavi na spletno mesto tudi kadarkoli spremeni. 

 1. Prijava uporabnika

Prijava v sistem registriranemu uporabniku omogoča takojšni nakup izdelka, ogled preteklih naročil, urejanje uporabniškega računa in dodatne ugodnosti.


 1. Nakup

Nakup se izvrši z izborom izdelkov v nakupovalno košarico in ko uporabnik izbere izdelek ali izdelke in s potrdilom na gumb NAKUP odda naročilo, mu spletna prodajalna samodejno “generira – ustvari” in pošlje elektronsko pošto s podrobnostmi naročila (izdelki, cene, količine, uporabnikovi podatki …). S tem je naročilo potrjeno, izdelki bodo poslani v najkrajšem možnem roku.

Z nakupom se strinjate, da na podan e-poštni naslov nekajkrat mesečno dobivate reklamna sporočila, od katerih se lahko v vsakem trenutku odjavite s postopkom opisanim v prejeti e-pošti.

Rezervacija mesta in nakup storitev v živo

Rezervacija mesta se opravi z izpolnitvijo prijavnice, ki se nahaja v posameznem zavihku programov, delavnic, tečajev in predavanj.

Po izbranem programu sledi vnos osebnih podatkov za izbrano predavanje, delavnico, tečaj ali izobraževanje. Z oddano prijavnico na elektronski naslov se dogovorimo za ostale podrobnosti ter pošljemo predračun.

S tem je vaše mesto na predavanju ali interaktivni delavnici rezervirano za 48 ur. V tem roku je za dokončno potrditev rezervacije potrebno opraviti tudi plačilo.

 1. Dobavni rok

V primeru omejenih količin (zadnji kosi),  bo uporabnik oz. kupec obveščen o kakršnikoli spremembi. 

Trgovec si pridržuje pravico, da v primeru da naročenih izdelkov ni mogoče pridobiti v naročeni količini, kupcu ponudi možnost odstopa od pogodbe o nakupu ali popravek naročila. 

 1. Nakupovalna košarica in oddaja naročila

Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila, ki je osnova za izdelavo uradnega predračuna (velja le v primeru plačila po predračunu), katerega prejmete na posredovani elektronski naslov. V primeru plačila po povzetju bo paket oddan v dostavo.

 1. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije Uredi košarico. V kolikor naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.

 1. Potrditev naročila

Naročilo na spletnem mestu umologija.si je potrjeno, ko kupec pri zaključevanju naročila potrdi oddano naročilo in ko prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila.

 1. Preklic naročila

Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:

 • da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;
 • izdanega uradnega predračuna v roku 48 ur od njegovega prejetja ne plača;
 1. Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo upravitelj o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

 1. Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba oz. predračun je sklenjen-a, ko kupec prejme uraden predračun in ga v roku 48 ur tudi plača oziroma v primeru plačila po povzetju takrat, ko prodajalec nedvomno ugotovi istovetnost kupca in pridobi soglasje za izvedbo odpreme blaga.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta umologija.si  uporabniku pa je dostopna v uporabniškem profilu (Moj račun). Kupec pa lahko, kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja, zahteva predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.

Podjetje mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku, razen če se z uporabnikom nista dogovorila drugače. V kolikor podjetje ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika, v kolikor je podjetje v takem primeru že sprejelo kakšno plačilo, ga bo uporabniku vrnil na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe. 

 1. Račun in spremna obvestila

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga (ali preko elektronskega naslova).

POLITIKA VRAČIL


Veljavnost ponudbe 

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko do trenutka oddanega naročila spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v Umologija spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen drugod. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.

Pritožbe 

Umologija®  spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika. 

Arhiviranje pogodbe 

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na TR 8, d.o.o., Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja.

Odstop od pogodbe  

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa. 

Po nakupu storitev je odstop možen samo v primeru pisne odpovedi najkasneje 1 teden pred pričetkom tečaja/predavanja/delavnice ali pa v primeru bolezni, za katero mora biti izvajalcu predavanja predloženo zdravniško potrdilo. V tem primeru je možno storitev nadomestiti v prihodnjih terminih.

Pravica do odstopa od pogodbe 

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje TR8, d.o.o. , Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@umologija.com  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. 

Učinki odstopa od pogodbe 

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vendar to ne vključuje stroškov dostave. Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. 

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. 

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. 

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 

Popusti in akcije

Ponudnik si pridrži pravico spreminjati ali odstraniti ponudbo tekočih akcij. V primeru, da je plačilo opravljeno preko plačilnega naloga UPN  (TRR) in je akcija oz. promocija v tem času potekla oz. je bila odstranjena se ponudnik zavezuje, da bo upošteval akcijo oz. promocijo ob času, ko je bilo opravljeno plačilo.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe 

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, zapečateni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oziroma škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. Možnost vračila ne velja za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat in pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo;

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot v  primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan; v primeru mehanskih in kozmetičnih poškodb blaga in/ ali, če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme. 

Dostava 

Rok dostave izdelkov je naveden ob vsakem posameznem izdelku in običajno znaša od 2 do 8 delovnih dni od oddaje naročila oziroma od plačila predračuna. Izjemoma se lahko zgodi, da naročen izdelek ni več na zalogi. V takšnem primeru kupca obvestimo najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema vašega naročila in obvestimo o novem datumu dostave.  

Izdelke kupljene preko spletne trgovine dostavljamo na naslove na območju Republike Slovenije. Dostavo izvaja Pošta Slovenije.
Strošek dostave je 2.50 EUR in je vračunan v kupnino kot ločena postavka.

Stroški pakiranja so brezplačni. 

Opozorilo: ti pogoji veljajo samo znotraj Republike Slovenije. 

Plačilo 

Na spletni strani www.umologija.com  ponudnik uporablja platforma Stripe kot način plačilnega sistema ter možnost plačila preko nakazila UPN na TRR.

Na voljo so: plačilo s kreditnimi in plačilnimi karticami, po povzetju in plačilo po predračunu.

 • Kreditne in plačilne kartice:
  Kupci lahko plačajo s kreditnimi karticami MasterCard in Visa ter plačilno kartico Maestro. Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, tako, da so podatki o kreditni kartici zaščiteni. 
 • Po povzetju:
  Plačilo z gotovino se opravi ob prevzemu blaga. 
 • Predračun:
  Ob oddaji naročila se ustvari predračun. Na dokumentu je zapisana številka transakcijskega računa ter sklicna številka. Kupec plača po predračunu na transakcijski račun podjetja TR 8, d.o.o. 

Ko kupec vnese informacije o svojem plačilu, se informacije pošljejo neposredno na platformo, ki jo uporabljamo Stipe in se varno shranijo v njeni odlagalni enoti. Platforma Stripe je certificirana kot ponudnik storitev PCI na ravni 1, ki je najstrožja raven certifikacije. Platforma ustvari enkratne kode, jih uporabimo pri izdaji računov kupcem.

Rok za plačilo po predračunu je 48 ur po prejemu predračuna. V kolikor predračun v tem času ni plačan, se smatra, da kupec odstopa od naročila.

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna na njegovem e-mailu.

Objavljene cene veljajo za vse stranke. Vse cene so v EUR in ne vsebujejo stroškov dostave. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji.  Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Spremenjene cene veljajo za nakupe do trenutka sklenitve pogodbe med kupcem in podjetjem, ki upravlja s spletno stranjo.

KONČNE DOLOČBE

 1. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež podjetja TR 8, d.o.o.. ali na elektronski naslov: info@umologija.com Morebitne pritožbe upravljavec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljavec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave. 

 1. Reševanje sporov

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Kupec se lahko v primeru težav na ponudnika lahko obrne prek elektronske pošte. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte  ali pisno na naslov podjetja. Ponudnik se obvezuje, da se bo najkrajšem možnem času odzval na pritožbo s predlogom poteka nadaljnje obravnave postopka.

Ponudnik si prizadeva, da bo po svojih najboljših močeh potrudil, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V kolikor morebitnega spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

 1. Podatki o upravitelju

Upravitelj spletne strani www.umologija.com  je podjetje  TR 8 d.o.o., Vodovodna cesta 99, 1000 Ljubljana, SI 37838318 (podjetje je davčni zavezanec).